Hyresrätt


Bostaden i Umeå

Bostaden i Umeå är ett kommunalt fastighetsbolag som hyr ut lägenheter i Umeå. Beståndet består av 15 000 lägenheter och Bostaden i Umeå utgör grunden för hyresmarknaden i Umeå. Man är också den största aktören när det gäller uthyrning av studentbostäder i Umeå.

Bostadssökande hittar enkelt lediga lägenheter på Bostaden i Umeås hemsida. Varje lägenhet presenteras med planlösning, månadshyra, våningsplan, område samt storlek. För att ansöka om bostad måste man registrera sig som bostadssökande hos Bostaden i Umeå. Detta sker via deras hemsida och man kan sedan där ansöka om de lediga hyresrätter som läggs ut. För att räknas som aktivt bostadssökande måste man logga in minst 1 gång per år.

Bostaden i Umeå publicerar under rubriken "kötidsstatistik" statistik över hur lång tid man måste ha stått i bostadskön för att få en ledig lägenhet under förregående år. Kötiden ligger från några månader i mindre attraktiva områden och fastigheter till upp till strax över 10 år i centrala stan. Bostaden i Umeå har som mål att varje år bygga nya lägenheter i Umeå, visionen som Bostaden i Umeå delar, är att Umeå 2050 skall ha 200 000 invånnare.

Kontaktuppgifter Bostaden i Umeå:

Hemsida: www.bostaden.umea.se
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 2, Moritzska gården
Postadress: Box 244, 901 06 Umeå
Tel växel: 090-17 75 00Tillbaka till Hyresrätt Umeå