Hyresrätt

Bostads AB Mimer | Lägenhet Västerås

Bostads AB Mimer är ett kommunägt bostadsbolagt i Västerås kommun. Bolaget förvaltar i princip varannan hyresrätt i Västerås. Totalt uppgår beståndet till cirka 11 600 lägenheter varav ca 2200 ettor, 4100 tvåor, 3100 treor, 1300 fyror och 300 lägenheter med fem rum eller mer. Därtill bygger Mimer kontinuerligt nya lägenheter i Västerås.

Lediga lägenheter presenteras på Mimers hemsida, och där finns vanligtvis ett 20-40 tal lediga lägenheter. För varje lägenhet finns detaljerad information om månadshyra, storlek, våning, område samt planlösning. Man kan även se antalet sökande till varje enskild lägenhet. Antalet bostadssökande till en centralt belägen lägenhet i Västerås kan överstiga 100. Intresseanmälan lämnas direkt på Mimers hemsida där man registrerar sig som bostadssökande. Mimer har ingen traditionell bostadskö, men hur länge man har haft en aktiv intresseanmälan för bostad kan spela roll i urvalet av sökande. En intresseanmälan för bostad behöver uppdateras var 6e månad. I Mimers lägenheter ingår ett grundutbud från ComHem och i lägenheterna finns vanligen möjlighet till bredbandsanslutning via stadsnätet.

Kontaktuppgifter Bostads AB Mimer:

Hemsida: www.mimer.nu
E-mail: post@mimer.nu
Tel: 021-39 70 00
Fax: 021-39 70 03
Adress: Bostads AB Mimer Slottsgatan 33, Box 1170, 721 29 VästeråsTillbaka till Hyresrätt Västerås