Hyresrätt

Hyresrätter i Uppsala

Uppsala är den fjärde största staden i Sverige och Uppsala Domkyrka utgör ett välkänt landmärke i staden. Med pendlingsavstånd till Stockholm är Uppsala en populär bostadsort. Uppsala Universitet och läkemedelsindustrin utgör viktiga arbetsgivare i Uppsala.

Uppsalahem
Uppsalahem är störst på bostäder i Uppsala. Äger över 14.000 lägenheter i Uppsala. Bolaget ägs av Uppsala kommun.

Uppsala Kommuns Fastighets AB
Uppsala Kommuns Fastighets AB ägs också av Uppsala kommun och är ett allmännyttig fastighetsbolag.

Dombron
Dombron ägs av fjärde AP-fonden och är ett av de största privata fastighetsbolagen i Uppsala. Förvaltar hyresrätter i Uppsala och på ett par andra orter.

Diligentia
Ägs av pensionsbolaget Skandia Liv och förvaltar hyresfastigheter i framförallt utkanten av Uppsala. Har totalt ett par hundra lägenheter i Uppsala.